Thai Oil Massage

เป็นการนวดด้วยท่วงท่าและกิริยาของชาววัง ช่วยคลายเส้น และการตึงตัวของกล้ามเนื้อจากความเมื่อย การนวดไทยประยุกต์เป็นศาสตร์ดั้งเดิมที่ช่วยระบบการทำงานของร่างกาย

  • 60 minutes Price  1,600 Baht
  • 90 minutes Price  1,900 Baht 
  • 120 minutes Price  2,600 Baht